Chcę być powiadamiany o rozpoczęciu nowej inwestycji przez firmę PASTADA

Mieszkanie dla młodych

Program rządowy Mieszkanie dla Młodych

Dla osób szukających ofert mieszkaniowych w ramach programu Mieszkanie dla Młodych w Powiecie Wejherowskim i Wejherowie, deweloper Pastada przygotował zestawienie wszystkich obecnych nieruchmości dostępnych w programie MdM. Dzięki temu mogą Państwo sprawdzić wszystkie dostępne mieszkanie w jednym miejscu.

Tabela mieszkań dostępych w rządowym programie Mieszkanie dla Młodych. Wszystkie mieszkania są gotowe do odbioru! 

 

Kamienica ArtEco w Wejherowie

Nr

Pow.
Cena
brutto
rata MDM
singiel 
rata MDM
2 dzieci 
 cena MDM
z 3 dzieci
cena m2
3 dzieci 
 rata MDM
3 dzieci
Karta
lokalu
M6

  

       
M12

 SPRZEDANE

M16 

 SPRZEDANE 

M20

 SPRZEDANE

Uwaga dla osób wychowujących minimum 3 dzieci od 1 września udział w programie MDM jest możliwy BEZ WZGLĘDU NA WIEK RODZICÓW!!!

 

Pomagamy w uzyskaniu kredytu, wszelkie formalności załatwisz u nas w biurze lub nasz doradca dojedzie do Ciebie całkowicie BEZPŁATNIE!

Program "Mieszkanie dla Młodych"

Kupno mieszkania to spore wyzwanie finansowe dla każdego młodego mieszkańca Wejherowa i Powiatu Wejherowskiego. Dlatego od stycznia 2014 r. kupujący swoje pierwsze „M” mogą liczyć na pomoc państwa w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych”.

Pomoc polega na dofinansowaniu wkładu własnego. Rodziny, w których pojawi się trzecie dziecko własne lub przysposobione, mogą dodatkowo dostać pomoc na wcześniejszą spłatę części kapitału kredytu.

Jakie warunki trzeba spełnić?

 • nie można posiadać innego mieszkania (także w przeszłości) nie dotyczy osób wychowujących co najmniej 3 dzieci
 • wiek do 35 lat (w przypadku małżeństw decyduje wiek młodszego małżonka) limit wieku nie dotyczy osób wychowujących co najmniej 3 dzieci
 • zakup na rynku pierwotnym lokalu mieszkalnego do 75 m2 lub 85 m2 (dla osób wychowujących co najmniej 3 dzieci)
 • na zakup mieszkania należy zaciągnąć kredyt na minimum 15 lat na co najmniej 50 % ceny mieszkania

Na jakie dofinansowanie można liczyć?

 • dopłata do 50 m2 lub 65 m2 (jeżeli wychowujesz przynajmniej 3 dzieci)
 • 10 % w przypadku osób bezdzietnych
 • 15 % w przypadku osób wychowujących 1 dziecko
 • 20 % w przypadku osób wychowujących 2 dzieci
 • 30 % w przypadku 3 lub większej ilości dzieci BEZ WZGLĘDU NA WIEK RODZICÓW I STAN POSIADANIA NIERUCHOMOŚCI!!!

Jak wygląda procedura ubiegania się o dofinansowanie wkładu własnego?

Wniosek o dofinansowanie wkładu własnego składa się wraz z wnioskiem o kredyt w wybranym przez siebie banku (lub bankach), który przystąpił do programu. Do wniosku należy dołączyć:

 • pisemne oświadczenie o spełnieniu na dzień złożenia wniosku warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 (o nieposiadaniu na własność domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny lub własności lub współwłasności budynku, jeżeli udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny), wraz z pisemnym oświadczeniem, że ten warunek będzie spełniony także w dniu nabycia mieszkania,
 • pisemne zobowiązanie - w przypadku najmu lokalu mieszkalnego lub posiadania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu - do rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego lub zrzeczenia się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i opróżnienia tego lokalu, w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania,
 • pisemne oświadczenie o tym, że nabywane mieszkanie służyć będzie zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych,
 • pisemne oświadczenie osoby, która wybudowała mieszkanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, o tym, że mieszkanie zostanie po raz pierwszy zasiedlone przez nabywcę.

Bank może wymagać okazania innych dokumentów, które pomogą mu stwierdzić, że spełnione są wszystkie kryteria określone w ustawie, m. in. wiek beneficjenta, powierzchnia użytkowa mieszkania, cena zakupu. Weryfikacja zdolności kredytowej odbywa się na podstawie wewnętrznych procedur danego banku.

Po zweryfikowaniu dokumentów przez bank przyjmujący wniosek, dalsza procedura udzielania dofinansowania wkładu własnego odbywa się w ramach współpracy pomiędzy bankiem i Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zalecamy wcześniejszy kontakt z naszym doradcą kredytowym, w celu upewnienia się odnośnie do procedury i niezbędnych dokumentów.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!